CHINA

แคมป์ต่างประเทศ แคมป์ประเทศจีน ของ Wise International Education

Famous Attractions In Beijing

แคมป์ต่างประเทศ แคมป์ประเทศจีน ของ Wise International Education
แคมป์ต่างประเทศ แคมป์ประเทศจีน ของ Wise International Education

Great Wall of China

The Forbidden City

แคมป์ต่างประเทศ แคมป์ประเทศจีน ของ Wise International Education
แคมป์ต่างประเทศ แคมป์ประเทศจีน ของ Wise International Education

Temple of Heaven

National Stadium

Beijing

Capital of China

     Beijing, formerly romanized as Peking, is the capital of the People’s Republic of China, the world’s second most populous city proper, and most populous capital city. Over the past 3,000 years, the city has been an ancient capital of China during 5 Chinese dynasties, Liao, Jin, Yuan, Ming and Qing. When the republic was formed in 1949, the city has then become the capital of the country.

     During the past 30 years, Beijing has been recognized as one of the most important capitals in the world as the center of commerce, investment and education. Many foreigners entered the countries for business and traveling purposes. More Chinese are getting the better quality of life, and being influenced by the cultures from the Western.

     Beijing climate features four distinctive seasons with extremely hot summer, chilly and hazy winter. The temperature can be varied from -7 to -26degree Celcius. The best time to visit it should be September and October.

กรุงปักกิ่ง

เมืองหลวงของประเทศจีน

     ปักกิ่ง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นเมืองหลวงโบราณของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวม 5 ราชวงศ์ และเมื่อสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2492 (ค.ศ. 1949) ก็ได้ตั้งให้ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ

    ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการปกครองการค้า การลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าท่องเที่ยว ศึกษาเป็นจำนวนมากประชาชนชาวปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย

 

     กรุงปักกิ่งมีลักษณะอากาศอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น อุณหภูมิตั้งแต่ทั้งปี -7 – 26 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงมีระยะเวลาสั้นมาก ฤดูร้อนซึ่งมีฝนมาก ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและแห้ง  เดือนมกราคมจะหนาวได้ระหว่าง -7 ถึง-4 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้ 25 – 26 องศาเซลเซียส

Chengdu

Capital of Sichuan Province

     Chengdu, the capital of Sichuan province, is called Tianfuzhi guo in Chinese, which literally means “the country of heaven”. It is the habitat of giant pandas. It is the technological center, commercial center, financial center as well as traffic center in southwest China. Since Chengdu was the capital of Shu during the Three Kingdoms, Chengdu has two splendid art crafts, such as Shu embroidery and Shu brocade.

 

     Chengdu enjoys a humid subtropical weather and is largely mild and humid. The average temperature is 16-17 degree Celcius.

Famous Attractions In Chengdu

แคมป์ต่างประเทศ แคมป์ประเทศจีน ของ Wise International Education
แคมป์ต่างประเทศ แคมป์ประเทศจีน ของ Wise International Education

Jiuzhaigou National Park

Research Base of Giant Panda Breeding

แคมป์ต่างประเทศ แคมป์ประเทศจีน ของ Wise International Education

นครเฉิงตู

มณฑลเสฉวน

     นครเฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คนส่วนใหญ่มักรู้จักในฐานะที่เป็นบ้านเกิดของหมีแพนด้า ทั้งยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของภาคตะวันตกของจีน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายพันปี รวมทั้งยุคที่มีชื่อเสียงในสมัย “สามก๊ก” (ค.ศ.220-280) ซึ่งเฉิงตูมีความสำคัญที่เป็นเมืองหลวงของเล่าปี่ในสมัยนั้น นอกจากนี้ ชื่อ “เฉิงตู” ก็ยังเป็นชื่อเมืองดั้งเดิมที่ใช้กันมานับจากสมัยอดีตกาลผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาหลายยุคสมัยตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

     นครเฉิงตูมีมีภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบแบบที่ราบสูงเนินเขา อากาศอบอุ่นชุ่มชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16-17 องศาเซลเซียส

OPENING 2019 

CAMPS

แคมป์ประเทศจีนที่กำลังเปิดรับสมัคร

Graphic_Element-02.jpg

NEW APRIL

CAMP COMING

00/00 - 00/00

---

ราคา:

-

900px-Flag_of_china.png
แคมป์ต่างประเทศ ของ Wise International Education

MORE CAMPS

COMING SOON

00/00 - 00/00

---

From:

-

REGISTER NOW
900px-Flag_of_china.png